• 1

    เลือกตั๋ว

  • 2

    ข้อมูล

  • 3

    สำเร็จ

งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future: ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน”

งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future: ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน”

ประเภทตั๋ว

เลือกจำนวน

เหตุการณ์นี้มี ended.

Welcome back

Sign in to access your personalized homepage, follow authors and topics you love, and clap for stories that matter to you.

Sign in with BizConnect

Enter the email address associated with your account, and we’ll send a magic link to your inbox.

Forgot password?

Enter the email address associated with your account, and we’ll send a magic link to your inbox.

Change Password

Enter the email address associated with your account, and we’ll send a magic link to your inbox.

Join BizConnect

Create an account to personalize your homepage, follow your favorite authors and publications, applaud stories you love, and more.

Create Account