Blog

 • ในปี 2567 รัฐบาลไทยมีวิสัยทัศน์ และได้ออกแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการจัดแสดงและการแข่งขันกีฬาระดับโลก โดยหนึ่งในกีฬาที่รัฐบาลไทยต้องการดึงเข้ามาจัดงานในประเทศไทยคือ การแข่งขันฟอร์มูล่าวัน (Formula One: F1) ซึ่งเป็นการแข่งขันรถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เปรียบเสมือน “โอลิมปิกของวงการรถแข่ง” เนื่องจากสามารถดึงดูดนักเดินทางที่ชื่นชอบการแข่งขันรถได้จากทั่วทุกมุมโลก และก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกแก่เศรษฐกิจไทย พร้อมกับส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการจัดงานระดับนานาชาติ MICE Outlook สัปดาห์นี้ เราจะขอพาทุกท่านมาร่วมอ่านบทความวิเคราะห์โอกาส และความท้าทายของประเทศไทยหากได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่าง “ฟอร์มูล่าวัน” ก้าวสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการจัดงานอีเวนต์ และการแข่งขันกีฬาระดับโลก

 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลายเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และอุตสาหกรรมชั้นนำต่างนำ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เช่นเดียวกับบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ที่มุ่งมั่นนำ AI มาเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เปรียบเสมือนเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงาน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดงาน และสร้างโอกาสใหม่ ๆ มากมายให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ แต่การนำ AI มาประยุกต์ใช้ จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ คำนึงถึงจริยธรรมและผลกระทบที่ตามมา เพื่อให้การจัดงานไมซ์มีประสิทธิภาพ สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

 • การใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี Generative AI ในอุตสาหกรรมไมซ์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในหลายด้าน ตั้งแต่การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการสื่อสารไปจนถึงออกแบบกิจกรรมใหม่ๆ ด้วยความความสามารถที่หลากหลายทำให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ จะช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมไมซ์ในหลากหลายมิติ

 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะ Generative AI มาเป็นเครื่องมือในการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนมีการบูรณาการ AI เข้ากับกลยุทธ์เชิงรุกของภาคธุรกิจ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ทันสมัย และแปลกใหม่ให้กับนักเดินทางและผู้เข้าร่วมงานไมซ์ในอนาคต

 • Wonderfruit เทศกาลดนตรี ศิลปะ และความยั่งยืน ที่ไม่ได้เป็นเพียงงานบันเทิงทั่วไป แต่เปรียบเสมือนดินแดนแห่งจินตนาการที่ถูกเนรมิตขึ้นบนพื้นที่ขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติใจกลางประเทศไทย และเป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อน "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ของไทย โดยพลังของ "คนรุ่นใหม่" ผ่านเวทีแห่ง การแสดงดนตรี งานศิลปะ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การนำเสนอความเป็นไทยที่สามารถดึงดูด “นักเดินทางทั่วโลก”

 • เบื้องหลังความสนุกสนานที่เกิดขึ้นภายในงาน “เทศกาล” ซึ่งเปรียบเสมือนพื้นที่สร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้เข้าร่วมงาน ยังมีแง่มุมที่หลายคนอาจมองข้ามนั่นคือ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม MICE Outlook สัปดาห์นี้ เราจะพาทุกท่านร่วมสำรวจรูปแบบการจัดงานเทศกาลในปัจจุบัน ซึ่งเลี่ยงไม่ได้ที่ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ต้องหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดเทศกาล และงานไมซ์ด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

 • ปัจจุบันการจัดงานเทศกาลไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเฉลิมฉลอง หรืองานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีเท่านั้น แต่สามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่งานรูปแบบใหม่ ๆ ที่มอบประสบการณ์เหนือระดับ เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับงานเทศกาลให้ทันสมัยเป็นสากล และดึงดูดความสนใจจากนักเดินทางไมซ์ได้ดียิ่งขึ้น

 • กระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรม อย่างงานเทศกาลและคอนเสิร์ต กำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้ถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในหลายประเทศหลังจากสถานการณ์โควิด 19 โดยนับเป็นโอกาสที่สำคัญของประเทศไทยในการนำจุดแข็งด้านวัฒนธรรมมาต่อยอด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการจัดงานเทศกาล (Festival Economy) ตลอดจนได้แสดงศักยภาพในการจัดงานที่หลากหลายของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการเป็นจุดหมายของการจัดกิจกรรมระดับโลก

 • “THAI FIGHT” เวทีการแข่งขันมวยไทยที่ได้รับความนิยมระดับโลก จากฐานแฟนผู้รับชมทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 100 ล้านคน จากการปรับรูปแบบการแข่งขันกีฬามวยไทยให้เหมาะกับสมัยใหม่ แต่ยังคงนำอัตลักษณ์ของมวยไทยเป็นธีมหลักในการจัดงาน ซึ่งกีฬา “มวยไทย” ถือเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่แข็งแกร่ง

 • หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับการจัดมหกรรมระดับโลก (World’s Fair) งานมหกรรมสินค้าระดับโลก (Expo) รวมไปถึงงานมหกรรมกีฬาระดับโลกและอื่น ๆ เนื่องจากสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอศักยภาพและความโดดเด่นของประเทศเจ้าภาพได้เป็นอย่างดี MICE Outlook สัปดาห์นี้ เราจะขอพาทุกท่านมาร่วมเจาะลึกประเด็นของการนำกีฬาเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่ง “Soft Power ด้านกีฬา”

 • MICE Outlook สัปดาห์นี้ จะพาทุกท่านร่วมกันศึกษาบทบาทของไมซ์ซิตี้ และการยกระดับเมืองรองโดยรอบเพื่อกระตุ้นการจัดงานไมซ์ในภูมิภาค โดยอาศัยความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่แตกต่างกันสู่การผลักดันเสน่ห์ของพื้นที่ให้กลายเป็น Soft power ที่จะดึงดูดนักเดินทางไมซ์ให้มาร่วมงานในพื้นที่ของตนเอง เพื่อมุ่งเป้าสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยและเป็นกลไกสำคัญในการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 • MICE Outlook สัปดาห์นี้ จะขอพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของอำนาจละมุน หรือ “Soft Power” ในบริบทของธุรกิจไมซ์ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนการจัดงานไมซ์ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมไมซ์และเศรษฐกิจของประเทศได้มหาศาล

 • MICE Outlook สัปดาห์นี้ เราจะขอสรุป 7 เทรนด์ จากบริษัทที่ปรึกษาด้านเทรนด์ผู้บริโภคชั้นนำของโลกอย่าง “TrendWatching” ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของเราในปี 2024 รวมถึงนำเสนอแนวทางให้ผู้ประกอบการไมซ์สามารถปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยเทรนด์ต่าง ๆ ได้แก่ Slow Route, Personalization, Virtual Experience, Ambient Wellness, Sustainability on Display, Synced Services, Community Care โดยมีบุคคลแห่งแรงบันดาลใจ (Thought Leaders) ในแวดวงธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่จะมาร่วมแบ่งปันมุมมอง และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์

 • MICE Outlook สัปดาห์นี้ จะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกับ ผศ. ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ที่จะมาเผยมุมมอง และแนวคิดต่อการผลักดัน “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้เป็นรูปธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์เดินหน้าเข้าสู่หนทางแห่งความยั่งยืน

 • MICE Outlook ฉบับเดือน ธันวาคม จะขอพาทุกคนมาเจาะลึกไปที่เทรนด์ Sustainability on Display ที่ครอบคลุม 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) ได้แก่ มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการไมซ์สามารถนำแนวทางเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดงานไมซ์ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ได้