Blog

 • ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Car กำลังได้รับความสนใจและกำลังเติบโตในตลาดโลก รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับอุตสาหกรรมประเภทนี้ด้วยการออกมาตราการต่าง ๆ มาเพื่อสนับสนุน ทั้งนี้ การจัดงานไมซ์เอง ก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์นี้เช่นกัน

 • ‘สตอกโฮล์ม’ เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสวีเดน ได้รับรางวัล ‘เมืองหลวงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของยุโรป’ (European Green Capital) และมีนโยบายจะเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้ได้ภายในปี 2040

 • มุมมองต่อ Smart Venue จากภูมิสถาปนิก กชกร วรอาคม เจ้าของผู้ก่อตั้งบริษัท Landprocess ที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อม และสร้างพื้นที่สาธารณะที่ตอบโจทย์การสร้างพื้นที่สีเขียวในเมือง และช่วยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 • การออกแบบเมือง สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงมี 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่ สภาพแวดล้อมในเชิงกายภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคม ทั้งสามสิ่งเป็นวงล้อที่เชื่อมโยงและเกี่ยวพันกัน เพราะเมื่อสิ่งหนึ่งเปลี่ยน ก็จะดึงให้อีกสิ่งเปลี่ยนไปด้วย

 • “โครงการธนบุรีมีคลอง” คือ โครงการออกแบบพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในพื้นที่เขตธนบุรี ออกแบบโดยการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มโมเดลเพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาสังคมในพื้นที่คลองธนบุรี

 • นวัตกรรมสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเพิ่มทางเลือกให้แก่กลุ่มลูกค้าไมซ์

 • ปัญหาการจราจรติดขัด นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาในประเทศไทยที่จะต้องช่วยกันคิดและแก้ไข เพื่อให้ประเทศสามารถพัฒนาและก้าวทันประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น เราจึงจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงปัญหาสำคัญข้อนี้

 • สำหรับงานไมซ์ในยุคนี้ การให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงาน และทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าเป็นงานเพื่อเขาจริง ๆ เป็นสิ่งสำคัญ ไมเซอร์จำเป็นต้องจัดงานในลักษณะที่หลากหลาย เปิดกว้าง มีทางเลือกต่างๆ ให้กับผู้ร่วมงาน

 • ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนา หลาย ๆ เมืองทั่วโลกกำลังปรับปรุงและเดินหน้าพัฒนาอย่างเต็มตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็น Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ สำหรับเมืองที่มีแนวทางการพัฒนาในรูปแบบนี้ Smart Mobility หรือ การสัญจรอัจฉริยะ คือส่วนหนึ่งที่เป็นรากฐานสำคัญ ถือเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาเมือง มีส่วนในการบริหารจัดการคนจำนวนมหาศาล ทั้งยังมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมไมซ์อีกด้วย

 • Personalization นับเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับยุคนี้ เพราะเป็นรูปแบบการสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และโดนใจผู้บริโภคในแต่ละคน เสริมสร้างความประทับใจทั้งลูกค้าเดิมและสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ไปพร้อมๆ กัน

 • Tobo “กระแสท้องถิ่นนิยม” หรือ Localisation นับว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไมซ์ในการนำมาประยุกต์ใช้ภายในงานอีเวนต์ เพราะนอกจากจะทำให้งานมีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้ร่วมงาน หรือสามารถทำให้ผู้ร่วมงานมีอารมณ์ร่วมแล้ว ยังสามารถกระจายรายได้โดยตรงสู่ท้องถิ่น ส่งเสริมชุมชนและเผยแพร่วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ไทยในแต่ละพื้นที่สู่ระดับสากลอีกด้วย

 • ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เพราะสามารถส่งผลกระทบในมุมกว้าง ทั้งในเรื่องของสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ สุขภาพอนามัยของคนในพื้นที่ กระทบต่อสังคมและการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้น ๆ ทั้งยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ทำให้ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหานี้จนเกิดเป็นกระแสรักษ์โลก

 • เมื่อโลกก้าวสู่ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ “หุ่นยนต์” กลายมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการทำงาน “แทนที่มนุษย์” หลาย ๆ โรงงานอุตสาหกรรมเริ่มมีการนำเอาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมา ใช้เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงอุตสาหกรรมไมซ์ก็เช่นกัน ตัวอย่างเช่น โรงแรมในเครือ ‘แมริออท’

 • ปัจจุบันระบบอัตโนมัติ Artificial Intelligence หรือ : AI คือนวัตกรรมที่ถูกกล่าวถึงบ่อย ๆ ในช่วงที่ผ่านมา และเป็นระบบที่นักพัฒนาทั้งโลกกำลังให้ความสนใจในฐานะเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจของโลกอนาคต เพราะนี่คือตัวช่วยในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาล ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาให้วิเคราะห์ข้อมูลได้เทียบเท่ากับมนุษย์ เปรียบเสมือนมันสมองที่แทรกอยู่ในเทคโนโลยีอันนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และถูกนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 • Slide Presentation ภายในงานสัมมนาเรื่องการเพิ่มศักยภาพผู้จัดงานแสดงสินค้าในประเทศ

 • ความหรูหราอย่างยั่งยืน คือสิ่งที่นักเดินทางระดับ Luxury ในยุค New Normal มองหา ประสบการณ์ท้องถิ่นที่จับใจนักเดินทางและสร้างความยั่งยืนให้พื้นที่จะเป็นอย่างไรมาลองดูกัน