Blog

 • ปัจจุบันการจัดงานเทศกาลไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเฉลิมฉลอง หรืองานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีเท่านั้น แต่สามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่งานรูปแบบใหม่ ๆ ที่มอบประสบการณ์เหนือระดับ เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับงานเทศกาลให้ทันสมัยเป็นสากล และดึงดูดความสนใจจากนักเดินทางไมซ์ได้ดียิ่งขึ้น

 • กระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรม อย่างงานเทศกาลและคอนเสิร์ต กำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้ถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในหลายประเทศหลังจากสถานการณ์โควิด 19 โดยนับเป็นโอกาสที่สำคัญของประเทศไทยในการนำจุดแข็งด้านวัฒนธรรมมาต่อยอด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการจัดงานเทศกาล (Festival Economy) ตลอดจนได้แสดงศักยภาพในการจัดงานที่หลากหลายของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการเป็นจุดหมายของการจัดกิจกรรมระดับโลก

 • “THAI FIGHT” เวทีการแข่งขันมวยไทยที่ได้รับความนิยมระดับโลก จากฐานแฟนผู้รับชมทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 100 ล้านคน จากการปรับรูปแบบการแข่งขันกีฬามวยไทยให้เหมาะกับสมัยใหม่ แต่ยังคงนำอัตลักษณ์ของมวยไทยเป็นธีมหลักในการจัดงาน ซึ่งกีฬา “มวยไทย” ถือเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่แข็งแกร่ง

 • หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับการจัดมหกรรมระดับโลก (World’s Fair) งานมหกรรมสินค้าระดับโลก (Expo) รวมไปถึงงานมหกรรมกีฬาระดับโลกและอื่น ๆ เนื่องจากสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอศักยภาพและความโดดเด่นของประเทศเจ้าภาพได้เป็นอย่างดี MICE Outlook สัปดาห์นี้ เราจะขอพาทุกท่านมาร่วมเจาะลึกประเด็นของการนำกีฬาเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่ง “Soft Power ด้านกีฬา”

 • MICE Outlook สัปดาห์นี้ จะพาทุกท่านร่วมกันศึกษาบทบาทของไมซ์ซิตี้ และการยกระดับเมืองรองโดยรอบเพื่อกระตุ้นการจัดงานไมซ์ในภูมิภาค โดยอาศัยความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่แตกต่างกันสู่การผลักดันเสน่ห์ของพื้นที่ให้กลายเป็น Soft power ที่จะดึงดูดนักเดินทางไมซ์ให้มาร่วมงานในพื้นที่ของตนเอง เพื่อมุ่งเป้าสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยและเป็นกลไกสำคัญในการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 • MICE Outlook สัปดาห์นี้ จะขอพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของอำนาจละมุน หรือ “Soft Power” ในบริบทของธุรกิจไมซ์ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนการจัดงานไมซ์ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมไมซ์และเศรษฐกิจของประเทศได้มหาศาล

 • MICE Outlook สัปดาห์นี้ เราจะขอสรุป 7 เทรนด์ จากบริษัทที่ปรึกษาด้านเทรนด์ผู้บริโภคชั้นนำของโลกอย่าง “TrendWatching” ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของเราในปี 2024 รวมถึงนำเสนอแนวทางให้ผู้ประกอบการไมซ์สามารถปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยเทรนด์ต่าง ๆ ได้แก่ Slow Route, Personalization, Virtual Experience, Ambient Wellness, Sustainability on Display, Synced Services, Community Care โดยมีบุคคลแห่งแรงบันดาลใจ (Thought Leaders) ในแวดวงธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่จะมาร่วมแบ่งปันมุมมอง และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์

 • MICE Outlook สัปดาห์นี้ จะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกับ ผศ. ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ที่จะมาเผยมุมมอง และแนวคิดต่อการผลักดัน “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้เป็นรูปธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์เดินหน้าเข้าสู่หนทางแห่งความยั่งยืน

 • MICE Outlook ฉบับเดือน ธันวาคม จะขอพาทุกคนมาเจาะลึกไปที่เทรนด์ Sustainability on Display ที่ครอบคลุม 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) ได้แก่ มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการไมซ์สามารถนำแนวทางเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดงานไมซ์ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ได้

 • โดยวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกับ คุณวลี พิริยะพงศ์ศักดิ์ ผู้ก่อตั้ง myTHERAS Wellness ที่จะมาเผยแนวคิดการสร้างสุขภาพดีแบบองค์รวมให้กับผู้เข้าร่วมงานไมซ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสำหรับ การออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมงานไมซ์

 • MICE Outlook ฉบับเดือน พฤศจิกายน นี้ เราจะขอพาทุกท่านไปร่วมค้นหาไอเดียในการนำเทรนด์ “Ambient Wellness” มาออกแบบกิจกรรมไมซ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีใน 4 มิติ ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขในทุกๆ มิติของชีวิต

 • MICE Outlook ฉบับเดือน ตุลาคม นี้ จะพาทุกท่านมาเจาะลึกและค้นหาคำตอบพฤติกรรมของนักเดินทางไมซ์ และมุมมองที่มีต่อประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยมีความพร้อมในการจัดงานไมซ์ให้ประสบความสำเร็จและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจให้กับนักเดินทางไมซ์ได้

 • โดยวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยไปกับ คุณจันทร์มณี พลภักดี ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Co Van Kessel Bangkok Tour เกี่ยวกับแนวคิดและการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมแบ่งปันมุมมองในการจัดงานไมซ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในวันที่นักท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 • MICE Outlook ฉบับเดือน กันยายน นี้ จะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิธีการเดินทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือ “Slow Route” ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเดินทางได้มีช่วงเวลาสำหรับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ที่น่าประทับใจตลอดการเดินทาง

 • โดยวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยไปกับ คุณพันธบัตร สันติมากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ ทรานสลูเซีย บริษัทในเครือ ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะพาทุกท่านเดินทางท่องโลกเสมือนที่สมจริง พร้อมค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมไมซ์บนโลกเมตาเวิร์ส

 • MICE Outlook ฉบับเดือน สิงหาคมนี้ จะพาทุกคนมาร่วมสำรวจกรณีศึกษาจากประเทศไทย และต่างประเทศ ในการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาสร้างสรรค์งานไมซ์มอบประสบการณ์แบบ “Immersive Experience” ที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเดินทางและผู้ร่วมงานไมซ์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างอิสระ รวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเชื่อมต่อโลกเสมือนและโลกแห่งความเป็นจริงเข้าด้วยกัน