SURAT THANI INDUSTRIAL FAIR 2023

reward รายละเอียดงาน

งานมหกรรมด้านธุรกิจอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคของภาคใต้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2566 ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ด้วยความต้องการต่อยอดความสำเร็จจากปี 2022 คณะผู้จัดงาน โดยสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลักของงาน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI), สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB), จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ร่วมผนึกกำลังสร้างพื้นที่จัดแสดงงานกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมเครือข่ายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมกว่า 100 ราย อาทิ อุตสาหกรรมการเกษตร, อุตสาหกรรมแปรรูป, อุตสาหกรรมพลังงาน, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ ที่พร้อมร่วมสร้างเศรษฐกิจของภาคใต้และประเทศไทยให้ขับเคลื่อนและเติบโต เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศผ่านนโยบาย ‘ONE’ (One Vision / One Team / One Goal) ทำให้งาน SURAT THANI INDUSTRIAL FAIR 2023 เป็นมหกรรมการจัดแสดงงานด้านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด และประสบความสำเร็จที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย

calendar ตารางงาน

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 11:30 am - 12:30 pm

  การเสวนาหัวข้อ 'เคล็บลับความสำเร็จของการทำสวนปาล์มรายย่อย ภาค 2'

  place เวทีกลาง

  การนำเทคโนโลยีช่วยกำหนดผลผลิตปาล์ม, การบริหารทรัพยากรต่างๆในสวนปาล์ม, เทคนิคตรวจคุณภาพของผลปาล์ม, การทำระบบน้ำหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มความชื้นในสวนปาล์ม โดย คุณอรรณพ ยังวนิชเศรษฐ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณโสฬส เดชมณี เกษตรกรปาล์มน้ำมันต้นแบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • 02:30 pm - 03:30 pm

  การเสวนาหัวข้อ 'แนวโน้มอุตสาหกรรม และตลาดปาล์มน้ำมันในอนาคต

  place เวทีกลาง

 • 03:40 pm - 04:40 pm

  การเสวนาหัวข้อ 'การเตรียมความพร้อมนำอุตาสหกรรมไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านการผลิต, ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มสู่ BCG'

  place เวทีกลาง

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 01:00 pm - 02:00 pm

  สัมมนาให้ความรู้แพลตฟอร์ม MyWaWa โดย Wawa Province

  place เวทีกลาง

  Wawa Province เป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยมีแพลตฟอร์ม MyWaWa เป็น ผู้ดำเนินการให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ให้มีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะความสามารถและความรู้แนวใหม่ สำหรับในการรับมือการแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในอนาคต โดยโครงการมุ่งเน้นการเจาะกลุ่มในรูปแบบของ Provincial-Based หรือการพัฒนาเชิงพื้นที่ในแต่ละจังหวัด เนื่องจากเราเล็งเห็นถึงความชี่ยวชาญและชำนาญที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของสภาพสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ โครงการมุ่งหวังที่จะสร้างการพัฒนาผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม และสามารถนำ ไปขยายผลและใช้งานในวงกว้างขึ้นจนครอบคลุมทั่วประเทศ

 • 03:00 pm - 04:30 pm

  พิธีเปิดงาน SURAT THANI INDUSTRIAL FAIR 2023

  place เวทีกลาง

  ประธานพิธีเปิดงาน คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยคณะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณตริน พงษ์เภตรา และคณะฯ, คุณวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะฯ, ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) และคณะฯ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ 'การปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยในโลกยุคใหม่ และ Soft Power' โดย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ร่วมรับชมโชว์การแสดงเปิดงานภายใต้แนวคิด 'ONE : Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand'

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 10:00 am - 06:00 pm

  งานมหกรรม SKILL EXPO พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

  place เวทีกลาง

  เชิญทุกท่านมาร่วมงานมหกรรม Skill Expo ที่จะพลิกโฉมการพัฒนาแรงงานของธุรกิจ ให้ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ ให้แรงงานสามารถปรับตัวและพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถท่วมทันเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน

heart สนับสนุนโดย

location แผนที่การเดินทาง

เส้นทางสู่สถานที่

 • แท็กซี่
  เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี
 • รถไฟฟ้า
 • เดินเท้า

รายละเอียดสถานที่