ด้วยรักแห่งแผ่นดิน

reward รายละเอียด

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
เชิญชม Live exhibition "ด้วยรักแห่งแผ่นดิน" ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
ร่วมถวายความจงรักภักดีและสืบสานพระปณิธาน สัมผัสประสบการณ์ ๓ มิติ ๓๖๐ องศา ผ่านสายพระเนตรของการทรงงาน ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยเทคโนโลยี เสมือนเข้าไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้น
มนิทรรศอัศจรรย์ อันเล่าเรื่องผ่านภาพพระราชกรณียกิจ ในทุกห้วงเวลาที่ผ่านมา จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคตของการทรงงาน ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยเทคโนโลยี เสมือนเข้าไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้น

Zone 1ธรณิน สินธุ์ วนา (บริเวณโถงทางเข้าด้านหน้า)
พบกับเทคโนโลยี Mapping Projection เล่าเรื่องราวผ่าน animation เหล่าผีเสื้อแมลงและสัตว์ป่า ที่นำพาผู้ชมไปสู่แนวคิดหลักในการทรงงานที่สำคัญ อันจะนำไปสู่เรื่องราวที่สื่อสารเรื่องสภาวะ สิ่งแวดล้อมที่จะได้ชมต่อไป 

Zone 2: จากฟากฟ้า สู่แผ่นหล้า (บริเวณโถงด้านใน) สัมผัสประสบการณ์ ๓ มิติ ๓๖๐ องศา รอบทิศที่ทำให้ผู้ชมตกอยู่ในพื้นที่ของโลกในจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้นจากพระราชดำรัส และพระราชปณิธานในการสืบสานด้านการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยการแสดงสื่อผสมที่จะนำพาผู้ชมไปสู่ความประทับใจ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 

Zone 3ด้วยดวงใจ ห่วงใยประชา พบกับมัลติมีเดีย Wall Interactive นิทรรศมหัศจรรย์ที่ผู้ชมสามารถสัมผัสรู้ จากภาพถ่ายที่หาชมได้ยากยิ่ง พร้อมทั้งเนื้อหาที่รวบรวมขึ้นจากพระราชกรณียกิจในการทรงงาน ด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดในประเทศไทยและในระดับโลก ชมส่วนจัดแสดงกล้วยไม้พันธุ์หายาก ท่ามกลางห้องแสดงงานที่สร้างบรรยากาศให้ผู้ชมถูก โอบล้อมด้วยป่านานาพรรณ

Zone 4สืบสานรักษา พระราชปณิธาน
ชม VDO Presentation นำเสนอความสำเร็จของพสกนิกรชาวไทย ภาครัฐ เอกชน หน่วยงาน ที่นำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปใช้ในการพัฒนาดูแลแก้ไขในปัญหาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนเกิดโครงการต่างๆขึ้นมากมาย ที่ได้ส่งผลตอบแทนสู่สังคมและประเทศไทยอย่างกว้างขวาง เป็นการบอกเล่าความสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง

Zone 5: ราษฎร์ร่วมพัฒนา
ชมแนวคิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากแนวทางการสืบสานพระราชปณิธาน ผ่านนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งร่วมสื่อสารการมีส่วนร่วมเชิงสัญลักษณ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ส่งต่อความหมายการเติบโตของพืชพันธ์แห่งพันธะสัญญา ที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการตั้งมั่นเพื่อร่วมดูแลรักษาป่า และนำไปสืบสานต่อไป พร้อมรับสัญลักษณ์ผีเสื้อผ้าไทยที่ถูกส่งต่อมาจากทุกทิศทั่วไทย ร่วมส่งกำลังใจ ความรักและห่วงใยมอบให้กันและกัน

calendar ตารางงาน

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 09:00 am - 08:00 pm 660 นาที

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  place นิทรรศรัตนโกสินทร์
  clock 09:00 am - 08:00 pm

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 09:00 am - 08:00 pm 660 นาที

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  place นิทรรศรัตนโกสินทร์
  clock 09:00 am - 08:00 pm

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 09:00 am - 08:00 pm 660 นาที

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  place นิทรรศรัตนโกสินทร์
  clock 09:00 am - 08:00 pm

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 09:00 am - 08:00 pm 660 นาที

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  place นิทรรศรัตนโกสินทร์
  clock 09:00 am - 08:00 pm

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 09:00 am - 08:00 pm 660 นาที

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  place นิทรรศรัตนโกสินทร์
  clock 09:00 am - 08:00 pm

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 09:00 am - 08:00 pm 660 นาที

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  place นิทรรศรัตนโกสินทร์
  clock 09:00 am - 08:00 pm

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 09:00 am - 08:00 pm 660 นาที

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  place นิทรรศรัตนโกสินทร์
  clock 09:00 am - 08:00 pm

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 09:00 am - 08:00 pm 660 นาที

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  place นิทรรศรัตนโกสินทร์
  clock 09:00 am - 08:00 pm

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 09:00 am - 08:00 pm 660 นาที

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  place นิทรรศรัตนโกสินทร์
  clock 09:00 am - 08:00 pm

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 09:00 am - 08:00 pm 660 นาที

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  place นิทรรศรัตนโกสินทร์
  clock 09:00 am - 08:00 pm

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 09:00 am - 08:00 pm 660 นาที

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  place นิทรรศรัตนโกสินทร์
  clock 09:00 am - 08:00 pm

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 09:00 am - 08:00 pm 660 นาที

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  place นิทรรศรัตนโกสินทร์
  clock 09:00 am - 08:00 pm

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 09:00 am - 08:00 pm 660 นาที

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  place นิทรรศรัตนโกสินทร์
  clock 09:00 am - 08:00 pm

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 09:00 am - 08:00 pm 660 นาที

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  place นิทรรศรัตนโกสินทร์
  clock 09:00 am - 08:00 pm

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 09:00 am - 08:00 pm 660 นาที

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  place นิทรรศรัตนโกสินทร์
  clock 09:00 am - 08:00 pm

heart จัดโดย

heart สนับสนุนโดย

location แผนที่การเดินทาง

ติดต่ออีเว้นท์

เส้นทางสู่สถานที่

 • แท็กซี่
  การเดินทางโดยรถยนต์ และทางด่วนพิเศษใช้เส้นทางด่วนไปลง “ทางด่วนยมราช” หรือ ขึ้นทางด่วนสุริวงศ์ ไปลง “ด่านอุรุพงศ์” ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศมายังถนนราชดำเนินกลาง
 • รถไฟฟ้า
  สถานีรถไฟใต้ดิน MRT อโศก สามารถเชื่อมต่อ เรือโดยสารคลองแสนแสบ “ท่าเรืออโศก” มายัง “ท่าเรือสะพานผ่านฟ้า” สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี สามารถเชื่อมต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบ“ท่าเรือสะพานหัวช้าง” มายัง “ท่าเรือสะพานผ่านฟ้า”
 • เดินเท้า

รายละเอียดสถานที่

 • pin
  100 ถนน ราชดำเนินกลาง แขวง วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย