AgroFEX 2023
 • AgroFEX 2023

  clock

  Friday 27 Oct 2023 - Sunday 29 Oct 2023 10:00 - 20:00

  pin

  เซ็นทรัล โคราช

  chart

  Business Management

reward What

Technology and BCG Innovation Exhibition for Carbon Neutrality of Agro-processing Industry, 

The Federation of Thai Industries Nakhon Ratchasima Chapter together with Nakhon Ratchasima Province, Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB), and government and private organizations have hosted an exhibition of food and agro-processing products that focuses on promoting the bio-economy circular economy and green economy throughout the supply chain (BCG model - Bio, Circular, Green Economy & Supply Chain) according to government policy under the event name Agro FEX 2023


To encourage industrialists in the Northeast to sustainably drive Thailand towards Thailand 4.0 together both economically and socially by adding value to agricultural products, reducing resource consumption, and promoting the use of renewable energy focusing on solving pollution problems to minimize the impact on the environment sustainably with the main activities which are exhibition, business matching, and academic seminars.

 

calendar Agenda

Choose location to display agenda
 • 10:00 am - 12:00 pm 120 Mins

  กิจกรรม “ Business matching ”

  place ห้อง Matching Online
  clock 10:00 am - 12:00 pm

  โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP

 • 10:30 am - 12:00 pm 90 Mins

  ถอดบทเรียน การดำเนินกิจการบนพื้นฐาน ด้าน BCG อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางการทำธุรกิจ ให้กับ ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ที่สนใจในการดำเนินกิจการ พร้อมการรักษาสิ่งแวดล้อม

  place Korat Hall
  clock 10:30 am - 12:00 pm

  โดย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) และ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ ไทยแลนด์ จํากัด

 • 11:00 am - 04:00 pm 300 Mins

  กิจกรรม “ Business matching ”

  place Matching Corner
  clock 11:00 am - 04:00 pm

  โดย กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย BOI

 • 01:00 pm - 02:00 pm 60 Mins

  ถอดบทเรียน การดำเนินกิจการบนพื้นฐาน ด้าน Carbon Neutrality อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางการทำธุรกิจ ให้กับ ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ที่สนใจในการดำเนินกิจการ พร้อมการรักษาสิ่งแวดล้อม

  place Korat Hall
  clock 01:00 pm - 02:00 pm

  โดย บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 • 02:00 pm - 03:00 pm 60 Mins

  ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Carbon footprint และ Global trend & Climate change"

  place Korat Hall
  clock 02:00 pm - 03:00 pm

  โดย ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 • 09:00 am - 12:00 pm 180 Mins

  สัมมนา “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน”

  place Mini Hall
  clock 09:00 am - 12:00 pm

  โดย BOI

 • 01:00 pm - 05:00 pm 240 Mins

  สัมมนา "กลไก Carbon Credit และการขอรับรอง Carbon Credit เพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality"

  place Mini Hall
  clock 01:00 pm - 05:00 pm

  โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ มทส.

 • 03:00 pm - 06:00 pm 180 Mins

  การแข่งขันประกวดโครงงาน นักเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา

  place Korat Hall
  clock 03:00 pm - 06:00 pm

  โดย SEDA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

Choose location to display agenda
 • 03:00 pm - 05:00 pm 120 Mins

  พิธีเปิดงาน “AgroFEX 2023”

  place Korat Hall
  clock 03:00 pm - 05:00 pm

  โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)

 • 09:00 am - 12:00 pm 180 Mins

  สัมมนา "การรายงานข้อมูลอุตสาหกรรม ในระบบ i-Industry" และ "อัพเดทกฎหมายโรงงานและสิ่งแวดล้อมโรงงาน ปี 2566 สำหรับผู้ประกอบการ"

  place Mini Hall
  clock 09:00 am - 12:00 pm

  โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

 • 10:00 am - 12:00 pm 120 Mins

  สัมมนา "ความท้าทายของการทำงานจัดซื้อจัดหาในปี 2567 "

  place Korat Hall
  clock 10:00 am - 12:00 pm

  โดย อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 • 01:00 pm - 04:00 pm 180 Mins

  สัมมนา "คาร์บอนเครดิต & IOT และเทคนิคการลดของเสียและลดต้นทุนการผลิตเมื่อชิ้นส่วนกำหนดขนาดด้วย GD&T หรือ GPS"

  place Mini Hall
  clock 01:00 pm - 04:00 pm

  โดย สถาบันไทยเยอรมัน (TGI)

 • 01:00 pm - 02:00 pm 60 Mins

  สัมมนา "มาตรการส่งเสริม SME เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)"

  place Korat Hall
  clock 01:00 pm - 02:00 pm

  โดย สสว.

 • 02:00 pm - 02:30 pm 30 Mins

  พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ อนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Point)

  place Korat Hall
  clock 02:00 pm - 02:30 pm

  โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • 02:30 pm - 03:00 pm 30 Mins

  ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ลดการปลดปล่อยคาร์บอน ในภาคอุตสาหกรรม(Carbon Reduction)"

  place Korat Hall
  clock 02:30 pm - 03:00 pm

  โดย สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Choose location to display agenda
 • 10:00 am - 02:00 pm 240 Mins

  Pitching จุดประกายเยาวชนขับเคลื่อนประเทศ ด้วยไอเดียวิทยาศาสตร์ จากนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์

  place Korat Hall
  clock 10:00 am - 02:00 pm

  โดย RSP อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา)

 • 02:00 pm - 05:00 pm 180 Mins

  การประกวด FTI Zero Waste The Idol 2023

  place Korat Hall
  clock 02:00 pm - 05:00 pm

user Meet our speaker

heart Exhibitor

heart Supported by

location How to get there

Direction to Venue

 • Taxi
 • BTS
 • By foot

Venue detail