MICE DAY 2023

reward Event Detail

MICE DAY 2023

ไมซ์มิติใหม่ ขับเคลื่อนไทยด้วยนวัตกรรมยั่งยืน


ด้วยพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรม อารยธรรม ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตามแบบอย่างตะวันตกของสยามประเทศ  ทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดมหกรรมแสดงสินค้า “นาชั่นแนล เอกซฮิบิเชน” ขึ้นเป็นครั้งแรกในการสมโภชพระนคร 100 ปี ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 26 เมษายน ถึง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2425 นับเป็นโอกาสสำคัญที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของสยาม จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาชาติทั้งที่อยู่ในราชอาณาจักรและที่เดินทางมาเยือน 


ด้วยความสำคัญของการจัดงานดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 26เมษายนของทุกปี เป็นวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ (MICE DAY) เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ เป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชาตินับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

ในปีพ.ศ. 2566 นี้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยภายใต้แคมเปญ “Thailand MICE To Meet You Year 2023” หรือปีแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย และมีกำหนดการจัดงาน MICE DAY ภายใต้ชื่อ “MICE DAY 2023 ไมซ์มิติใหม่ ขับเคลื่อนไทยด้วยนวัตกรรมยั่งยืน” ในวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 นำเสนอแนวคิดหลัก คือ “Thailand MICE, Winning Sustainability and Innovation  มุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน ผสานการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาร่วมพัฒนาต่อยอดสินค้าบริการที่เหมาะกับอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์จากตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้จัดงาน สถานที่จัดงาน ผู้ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทย ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาสร้างสรรค์และนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยอย่างยั่งยืน

calendar Agenda

Choose location to display agenda
 • 12:00 pm - 01:00 pm

  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

  place สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5

  แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “เดินหน้า มิติใหม่ THAILAND MICE IT...HAPPEN”

 • 01:00 pm - 01:05 pm

  รับชมวิดิทัศน์

  place สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5

  พิธีกรกล่าวต้อนรับ พร้อมกับ รับชมวิดิทัศน์ “ไมซ์มิติใหม่ ขับเคลื่อนไทยด้วยนวัตกรรมยั่งยืน”

 • 01:05 pm - 02:05 pm

  การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Sustainnovation”

  place สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5

  โดย
  • นายอนันตชัย ยูรประถม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi) ในหัวข้อ “Sustainable Business Development in MICE”
  • นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ผู้ผลิตสื่อ #beartai ในหัวข้อ“Innovate your way to sustainable business”
  • นายอรุษ นวราช นายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย ในหัวข้อ “Shaping Business with Sustainability & Community”
  • นายรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด ในหัวข้อ “Innovation and MICE Journey”

 • 02:05 pm - 02:15 pm

  พักรับประทานอาหารว่าง

  place สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5

 • 02:15 pm - 02:20 pm

  ประธานในพิธีเดินทางเข้าสู่บริเวณงาน ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น ๕ สามย่านมิตรทาวน์

  place สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5

  ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

 • 02:20 pm - 02:30 pm

  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ “MICE DAY 2023 : ไมซ์มิติใหม่ ขับเคลื่อนไทยด้วยนวัตกรรมยั่งยืน”

  place สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5

  โดย
  นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สสปน รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสปน

 • 02:30 pm - 02:45 pm

  กล่าวเปิดงาน

  place สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5

  โดย
  ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

 • 02:45 pm - 02:55 pm

  พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

  place สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5

  โดย
  • ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
  • นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สสปน รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสปน
  • นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สสปน

 • 02:55 pm - 03:15 pm

  พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดประชุมนานาชาติ (Convention Ambassador)

  place สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5

  โดย
  ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

 • 03:15 pm - 03:30 pm

  ถ่ายภาพร่วมกัน

  place สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5

user Meet our speaker

heart Supported by

location How to get there

Direction to Venue

 • Taxi
  Samyan Mitrtown
 • BTS
  Siam Station (Exit 2) transfer to shuttle van
 • By foot
  Samyan Mitrtown

Venue detail

 • pin
  944, 944/1 Thanon Rama IV, Khwaeng Wang Mai, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330, Thailand