ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ

reward What

        เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกรวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ทั้งการจำกัดการเดินทาง ตลอดจนการจัดงาน และกิจกรรมไมซ์ทั่วประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทีเส็บจึงได้ดำเนินการจัดงานเสวนา “ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกระจายสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต และความพร้อมของไมซ์ซิตี้ศูนย์กลางภูมิภาคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

งานเสวนาออนไลน์พิเศษ ในหัวข้อ “ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ” จัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น. เพื่อเป็นเวทีในการให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล การเตรียมความพร้อม และทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมไมซ์ในปี 2565 โดยมีการบรรยายในหัวข้อ ดังนี้

1.    ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ อนาคตประเทศไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ” โดย

นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


2.   “ทิศทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ปี 2565” โดย

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

3.    การเสวนาในหัวข้อ “ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ”  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

-     นางศุภวรรณ ตีระรัตน์    รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สสปน.

-     นายสมศักดิ์ จังตระกุล    ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดขอนแก่น

-     นายสนธยา คุณปลื้ม      นายกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

-     นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่

-     นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม    นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต

calendar Agenda

Choose location to display agenda
 • 14:00 pm - 14:30 pm 30 Mins

  เปิดระบบ Live Streaming

  place ONLINE MEETING
  clock 14:00 pm - 14:30 pm

 • 14:30 pm - 14:35 pm 5 Mins

  วีดิทัศน์เปิดงาน

  place ONLINE MEETING
  clock 14:30 pm - 14:35 pm

 • 14:35 pm - 14:40 pm 5 Mins

  พิธีกรกล่าวต้อนรับ

  place ONLINE MEETING
  clock 14:35 pm - 14:40 pm

  โดย นางชลพรรษา นารูลา

 • 14:40 pm - 15:00 pm 20 Mins

  " ทิศทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 2565 และวัตถุประสงค์การจัดงาน "

  place ONLINE MEETING
  clock 14:40 pm - 15:00 pm

  นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

 • 15:00 pm - 15:20 pm 20 Mins

  ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ อนาคตประเทศไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ ”

  place ONLINE MEETING
  clock 15:00 pm - 15:20 pm

  นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • 15:20 pm - 16:20 pm 60 Mins

  เสวนา “ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ”

  place ONLINE MEETING
  clock 15:20 pm - 16:20 pm

 • 16:20 pm - 16:30 pm 10 Mins

  พิธีกรกล่าวสรุป และนำเข้าช่วงถามตอบ

  place ONLINE MEETING
  clock 16:20 pm - 16:30 pm

heart Supported by

location How to get there

Direction to Venue

 • Taxi
 • BTS
 • By foot

Venue detail

 • pin
  Tower Building 26th Floor, Siam Piwat, 989 Thanon Rama 1, Khwaeng Pathum Wan, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330, Thailand