BizConnect

งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future: ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน”

13 September 2019 09:30 - 16:30

Business Management

What is going on ?

See More

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาวิชาการ “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการได้รับทราบ และตระหนักถึงการพัฒนางานบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 นำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้ดุลยพินิจ เพื่อสร้างให้เกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น พร้อมกับจัดให้มีพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

Agenda

Choose the venue to display agenda.

09:30 - 10:30

ลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการ

At ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

10:30 - 12:00

การบรรยายหัวข้อ การพัฒนางานบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
โดย ผู้แทนภาครัฐและเอกชน

At ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

12:00 - 13:30

รับประทานอาหารกลางวัน

At ห้องจูปิเตอร์ 4-13

14:00 - 14:30

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานในพิธีเดินทางมาถึงและชมนิทรรศการ

At ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

14:30 - 14:35

ชมวีดิทัศน์ รางวัลเลิศรัฐ

At ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

14:35 - 14:40

เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวรายงาน

At ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

14:40 - 15:00

รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

At ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

15:00 - 15:30

พิธีมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2562 โดย รองนายกรัฐมนตรี และถ่ายรูปร่วมกัน

At ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

home.Meet Our Speakers

นายทรงพล  ศรีแก้ว

นายทรงพล ศรีแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด

นายฤทธิชัย  วานิชย์หานนท์

นายฤทธิชัย วานิชย์หานนท์

หัวหน้าที่ปรึกษากลุ่มหน่วยงานภาครัฐ

บริษัท Line ประเทศไทย จำกัด

นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ

นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

How to get there

Hotel Detail

ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Direction to Hotel

Taxi.

impact arena, exhibition and convention center, muang thong thani

BTS.

-

By foot

impact arena, exhibition and convention center, muang thong thani

Direction to Hotel

Don’t miss the chance to elevate your growth together

What is going on ?

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาวิชาการ “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการได้รับทราบ และตระหนักถึงการพัฒนางานบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 นำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้ดุลยพินิจ เพื่อสร้างให้เกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น พร้อมกับจัดให้มีพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) continues to shape the business events industry of Thailand with exceptional acumen and effective solutions. With a robust service support system and innovative approaches to co-create distinctive programs for the organisers, TCEB is redefining the MICE landscape to maintain Thailand’s impact as a top Asian business destination.

Established by Royal Decree in 2002, the government agency is tasked with promoting and developing the business tourism sector in Thailand. Since 2004, TCEB has successfully established the country as Asia’s largest business events hub, by providing amenable service support for MICE programs.

Today, TCEB is heeding the government’s economic ‘Thailand 4.0’ policy, and targeting 10 key industries to align with international interests and be future-ready.

TCEB will be your reliable partner in all aspects of your business events in the Kingdom.

+6626946000
Siam Piwat Tower Building, 25 & 26 floor, unit A2, B1 & B2 989 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330
นายทรงพล  ศรีแก้ว

นายทรงพล ศรีแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

ความยิ่งใหญ่ ของคนไทยที่ใจไม่ท้อ

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด

เทคโนโลยีทำให้ชีวิตของประชาชนสะดวกขึ้นได้อย่างไร?

นายฤทธิชัย  วานิชย์หานนท์

นายฤทธิชัย วานิชย์หานนท์

หัวหน้าที่ปรึกษากลุ่มหน่วยงานภาครัฐ

บริษัท Line ประเทศไทย จำกัด

บริการภาครัฐง่าย ได้บน App เดียว

นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ

นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

วิกฤตคือโอกาส : ต้นแบบโรงพยาบาลรัฐเพื่อประชาชน

Welcome back

Sign in to access your personalized homepage, follow authors and topics you love, and clap for stories that matter to you.

Sign in with BizConnect

Enter the email address associated with your account, and we’ll send a magic link to your inbox.

Forgot password?

Enter the email address associated with your account, and we’ll send a magic link to your inbox.

Change Password

Enter the email address associated with your account, and we’ll send a magic link to your inbox.

Join BizConnect

Create an account to personalize your homepage, follow your favorite authors and publications, applaud stories you love, and more.

Create Account

Event Private

Please input Code Invited