“Reskill & Upskill” ยกระดับคุณภาพบุคลากรไมซ์ สู่ความแตกต่างที่เหนือกว่าในยุคโควิด-19

หลังจากภาคอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจครั้งใหญ่ เพื่อเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการไมซ์ไม่ควรมองข้ามคือ “บุคลากร” เนื่องจากพวกเขาคือหนึ่งในหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ หลายอุตสาหกรรมจึงยกระดับความสามารถของบุคลากรผ่านการ Reskill & Upskill ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถก้าวข้ามช่วงเวลาเช่นนี้ไปได้ โดยยังคงให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคล ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

editor image

พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ตอบรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ภาคอุตสาหกรรมต้องหันมาให้ความสำคัญ ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การ Reskill & Upskill ช่วยให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้


อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel)

จากรายงานของสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งชาติสิงคโปร์ (NATAS) พบว่าธุรกิจการท่องเที่ยวกว่า 80% ยังคงต่ออายุใบอนุญาตทำงาน เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจอย่างรวดเร็ว อีกทั้งรัฐบาลสิงคโปร์ยังได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ๆ รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

editor image

โดยหน่วยงาน Workforce Singapore (WSG) ได้เปิดสถานที่ฝึกอบรมกว่า 2,000 แห่ง ภายใต้โครงการ Adapt & Grow พร้อมปรับหลักสูตรให้เป็น Professional Conversion Programmes (PCPs) สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพในช่วงกลางของอาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลและขยับขึ้นไปสู่อาชีพใหม่หรือไปอยู่ในภาคธุรกิจใหม่

อีกหนึ่งตัวอย่างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่น่าสนใจคือ บริษัท Betel Box Tours จัดทัศนศึกษาพิพิธภัณท์เมืองสิงคโปร์ (Singapore City Gallery) หรือ URA City Gallery ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และองค์กรพัฒนาเมืองสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของมัคคุเทศก์ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวผ่าน Virtual Reality Tours หรือการทัวร์เสมือนจริง เป็นการพัฒนาทักษะการบรรยาย ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในสายอาชีพเดิม


อุตสาหกรรมโรงแรม (Hotel Industry)

ส่วนในอุตสาหกรรมโรงแรม Ascott Center for Excellence (ACE) หน่วยงานฝึกอบรมด้านการบริหารธุรกิจเซอร์วิสเรสซิเด้นซ์รายใหญ่ที่สุดในโลก ภายใต้การดูแลของ Ascott เผยว่าในไตรมาสแรกของปี 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มขึ้น 400% เนื่องจากการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมในระหว่างที่การท่องเที่ยวยังคงหยุดชะงัก จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี

editor image

เช่น ทักษะด้านการทำงานร่วมกับเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยโปรแกรม A.I. (Artificial Intelligence) หรือ Machine Learning และทักษะเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ โดยไม่จำกัดเฉพาะสายงานของตน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายศาสตร์การทำงาน รวมถึงยกระดับมาตรฐานความสะอาด ที่ผู้ให้บริการจะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

ขณะเดียวกัน Expedia Group Academy ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื่อช่วยให้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างสามารถเพิ่มทักษะ พัฒนา และเปิดโอกาสในการก้าวเข้าสู่สายงานใหม่ในอนาคต

การ Reskill & Upskill ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

นอกจากอุตสาหกรรมไมซ์จะปรับตัวเพื่อตอบรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้มีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้นด้วยเช่นกัน

อุตสาหกรรมการบิน (Airline Industry)

สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม (Scandinavian Airlines - SAS) สร้างกรอบแนวคิดการทำงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน แม้ว่า 90% จะถูกพักงานชั่วคราว แต่กรอบการทำงานที่กำหนดขึ้นจะช่วยให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าว สามารถเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเพิ่มเติม เช่น ทักษะทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะการสื่อสารเพื่อรับมือในสถานการณ์ตึงเครียด

editor image

อีกหนึ่งสายการบินที่ปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัล คือ สายการบินแอร์เอเชีย (AirAsia) ร่วมมือกับ RedBeat Ventures และ Google Cloud เปิดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี “AirAsia Google Cloud Academy” เสริมทักษะใหม่ให้แก่ AirAsia AllStars ตั้งแต่ทักษะด้านการตลาดดิจิทัล การจัดการผลิตภัณฑ์ดิจิทัล วิศวกรซอฟต์แวร์ และหลักสูตรสร้างและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มทักษะพนักงานให้เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ศูนย์ฝึกอบรมยังทำหน้าที่ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับทักษะเจ้าหน้าที่แอร์เอเชีย ส่งเสริมให้พนักงานทดลองทำหน้าที่อื่นภายในกลุ่มบริษัทเดียวกัน หลังจากมีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น


อุตสาหกรรมอื่น ๆ 

สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพิ่มเติม Google เปิด 4 คอร์สออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป ได้แก่ 

1) IT Support
2) Project Management
3) Data Analytics และ
4) UX Design 

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Google ซึ่งในแต่ละคอร์สเรียนจะใช้เวลาในการเรียนประมาณ 3-6 เดือน ผ่านแพลตฟอร์ม Coursera เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนจะได้รับใบรับรองจากบริษัทเทียบเท่ากับวุฒิปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย

editor image

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอย่าง Verizon ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพด้านเทคโนโลยีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายร่วมกับ Generation องค์การไม่แสวงหาผลกำไร ให้แก่พลเมืองอเมริกันโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มที่เปราะบางทางสังคม เช่น คนผิวดำ สตรี และผู้ที่ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลาการอบรมประมาณ 10-12 สัปดาห์ ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถนำไปประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น นักพัฒนาเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับต้น และนักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล

หากคุณกำลังหาไอเดียในการพัฒนาทักษะทรัพยากรบุคคลให้แตกต่างกว่าที่ผ่านมา อย่าลืมติดตาม MICE Outlook สัปดาห์หน้า เพราะ “คุณแพท - ธีรภัทร์ เขียงทอง” CEO & Founder บริษัท ไอเด็กซ์ ไมซ์ จำกัด จะเผยเคล็ดลับการ Reskill & Upskill ที่สามารถนำมาปฏิบัติและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรได้อย่างแท้จริง

จะมีเคล็ดลับอะไรรออยู่ อย่าลืมติดตาม!

อ้างอิง
• กรณีศึกษาการปรับตัวของ AirAsia จากสายการบินสู่ Tech Company. techsauce.co
• 'แอร์เอเชีย-กูเกิล' เปิดสถาบันเทคโนโลยีแห่งแรกของเอเชีย. www.bangkokbiznews.com
• Google Career Certificates. grow.google
• Hotel Job Redesign Scheme Enhanced to Support Hoteliers' Digitalisation and Workforce Transformation Efforts Amid The Pandemic. www.ssg-wsg.gov.sg
• Reskilling Staff In Response To COVID: What Scandinavian Airlines Did. www.forbes.com
• Singapore Airlines learning journeys: reskilling and upskilling for external firms. learntechasia.com
• Singapore travel agents show their mettle amid tourism gloom. www.ttgasia.com
• Travel and tourism staff need to reskill amid a post-pandemic world. u2b.com
• Verizon and Generation partner to close the opportunity gap and reskill workers.  www.verizon.com